1.1 Õpilasega (õpilase esindajaga) sõlmitakse huviringiga liitumisel õppeleping.

1.2 Õppemaksu arvestatakse ühe kuu kaupa.

1.3 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud kuu kestel.

1.4 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.

1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!

1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida  õpilase nimi, ringi nimetus ja maksustatav kuu

1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on huvistuudiol õigus nõuda viivist 0,1% viivituses olevast summast päevas.

1.8 Õppemaksudest tasutakse huvikooli  õppetegevuseks vajalikud  kulud. Õppemaks ei sisalda suvelaagri korraldamise kulusid. Ühisürituste läbiviimiseks ja nendel osalemiseks kogume lisamakseid vastavalt vajadusele.

 2. ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE KORD

 2.1 Huvistuudiolt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust 20 % alljärgnevatel juhtudel:

2.1.1 alates teisest lapsest, kui ühest perest osaleb huvistuudio õppetöös rohkem kui üks laps;

2.2 Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab õpilane soodustuse.

 3. ÕPPETÖÖST HAIGUSE TÕTTU EEMALOLEKU TEAVITAMISE KORD

 3.1 Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

3.2 Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel kaks või enam tundi järjest, siis arvestatakse puudutud tunnid õppemaksu summast maha.

3.3 Vähem kui kahe nädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.

3.4 Õpilase haigestumise korral peab tunnist puudumisest teatama enne tunni algust juhendajale helistades. NB! Tagantjärele teavitamist ei arvestata!

 4. MUUD HÜVITISED

 4.1 Makstud õppetasult on maksjal õigus Maksuameti kaudu teha makstud tulumaksu tagasiarvestus. Tagasiarvestuse tegemiseks edastab MTÜ Huvistuudio ÕHIN maksja ehk õppelepingus märgitud õpilase esindaja andmed Maksuametile. Segaduste vältimiseks palume maksja muutumisel teavitada andmete muutumisest koheselt! Maksuametile saadetakse need andmed, mis on õppelepingus kirjas õpilase esindaja andmetes.

4.2 Rae valla elanikul on õigus taotleda Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist  https://www.rae.ee/toetused