1. Huvistuudios ÕHIN õppimiseks on vajalik sõlmida igal õppeaastal õppeleping. 

2. Riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel tavapärast õppetööd ei toimu! 

3. Parema koostöö ning kiirema infovahetuse nimel palume õpilasel ja lapsevanemal hoida ennast kursis kooli kodulehel avaldatava infoga veebiaadressil www.huvistuudio.ee, Facebookis ning lugeda kooli poolt saadetud e-maile.

4. Kontaktandmete muutumisest palume kooli koheselt informeerida.

5. Pilliringides (kitarr, ukulele, väikekannel) osalejatel on soovituslik oma pilli olemasolu. Pille saab ka huvistuudiolt laenutada (täpsem info ringi tutvustuse alt).

6. Tantsuringides on vajalik treeningriietus ja jalanõud (täpsem info ringi tutvustuse alt). 

7. Tunnist puudumise korral palume helistada juhendajale.

8. Õpilane (või tema esindaja) vastutab huvistuudio õppevahendite, pillide ja kostüümide eest nende kasutamise ajal.

9. Õpilane käitub viisakalt, on alati sõbralik ja abivalmis.