Õppemaht: 1 kord nädalas, 45 minutit

Õppemaks: 32 eurot kuus + pillirent 3 eurot kuus

Osalejad: lapsed vanuses 6-19 aastat, täiskasvanud

Koht: Lagedi Kool


-õpime pillilugusid traditsioonilisel meetodil (kuulmise teel), aga proovime ka noodikirjaga tutvuda;

-mängime eesti pärimuslikku ja rahvalikku repertuaari;

-õpime laulma ise end pillil saates;

-tegeleme koosmusitseerimisega nii  erialapilli rühmas kui ka unisoonis koos saatepilli(de)ga;

-õpime pilli hooldama ja häälestama;

-osaleme erinevatel muusika üritustel.

 

Võimalus soetada isiklik pill!