1. Huvistuudios ÕHIN õppimiseks on vajalik sõlmida igal õppeaastal õppeleping. Õppelepingut on võimalik sõlmida ka esimeses tunnis kohapeal.

2. Riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel õppetööd ei toimu!

3. Parema koostöö ning kiirema infovahetuse nimel palume õpilasel ja lapsevanemal hoida ennast kursis kooli kodulehel avaldatava infoga veebiaadressil www.huvistuudio.ee, Facebookis ning lugeda kooli poolt saadetud e-maile.

4. Kontaktandmete muutumisest palume kooli koheselt informeerida

5. Pilliringides (kitarr, plokkflööt, klaver, ukulele, folgiringis väikekannel ja hiiukannel) osalejatel on kohustuslik/soovituslik oma pilli olemasolu. Pille (v.a. klaver) saab ka huvistuudiolt laenutada (täpsem info ringi tutvustuse alt).

6. Tantsuringides on vajalik treeningriietus ja jalanõud (täpsem info ringi tutvustuse alt). Riietuma palume tulla vähemalt 15 minutit enne tunni algust.

7. Tunnist puudumise korral palume helistada juhendajale või kirjutada e-mailile info@huvistuudio.ee

8. Õpilane (või tema esindaja) vastutab huvistuudio õppevahendite, pillide ja kostüümide eest nende kasutamise ajal.

9. Õpilane käitub viisakalt, on alati sõbralik ja abivalmis.