Õppemaht: 1 kord nädalas, 30-40 minutit

Õppemaks: 20 ja 22 eurot kuus

Osalejad: lapsed vanuses 2 – 7 aastat

Koht: Lagedi Kool 

Kontakt: +372 52 16621, lilian@huvistuudio.ee


-laulame laule, mis on lihtsad, meeldejääva viisiga ja minimaalsete sõnadega. Mängime lihtsaid laulumänge ja ringmänge. Õpime eesti lastelaule;

-loeme liisusalme ning tegeleme ka muusikaliste liikumisharjutustega;

-kaasame erinevaid rütmipille

-proovime ka ise rütmipille valmistada. Meisterdamise osas kasutame lapsesõbralikke ja võimalikult looduslikke ning taaskasutatavaid materjale;

-kuulame erineva karakteriga laule ja instrumentaalpalu;

-tutvume eesti rahvakalendri tähtpäevadega ja kommetega;

-osaleme pärimusmuusika üritustel.