Õppemaht: 1 kord nädalas, 30 minutit

Õppemaks:  20 eurot kuus

Osalejad: lapsed vanuses 2-7 

Koht: Lagedi Kool

Kontakt: +372 5566, mart@huvistuudio.ee


-õpime rütmivältuseid ja arendame meetrumitunnetust;

-laulame regilaule lihtsa rütmimängu saatel;

-tutvume eesti rahvapäraste rütmipillidega;

-põhipilliks on djembe, aga tutvume ka teiste rütmipillidega (bongo, cajon, agogo ja rahvapärased rütmipillid, nagu jauram, pingipill, kilk, lokulaud, käristi, krapp, lehmakell jne);

-mängime ansamblis.      

-osaleme erinevatel muusika üritustel.


Soovituslik oma pilli olemasolu!